L’equip

L'equip

L'equip

Marc Vallejo

Desenvolupador d’aplicacions mòbils d’iOS

Blog Marc Vallejo
Promotor d’aquest projecte i desenvolupador d’aquesta aplicació per iPhone

Albert  Bres

Enginyer Informàtic

www.argosengine.com

Tècnic informàtic i desenvolupador d’aquesta aplicació per Android

Salvador Vinyes

Il·lustrador, dissenyador i comunicador

www.salvadorvinyes.com

Disseny i comunicació del projecte